اطلاعات تحویل کالا

_قیمت کالاهای موجود در سایت با احتساب % 9 مالیات ارزش بر افزوده محاسبه گردیده است .
_ تحویل گیرنده در صورت پرداخت اینترنتی هنگام دریافت کالا ، باید کارت شناسایی همراه داشته باشد.
_سفارشهایی که مبلغ انها بیشتر از سی میلیون ریال است لازم است پیش از ارسال از طریق پرداخت
اینترنتی تسویه شوند.
ارسال
تحویل رایگان فقط شامل سفارش هایی با ارزش بیش از یکصدوبیست هزار تومان و درشهر تهران می شود.
مدت زمان تحویل سفارش های شهرتهران اگرتا قبل از ساعت 13:00 سفارش داده شده باشد همان روز به دست سفارش دهنده خواهد رسید.وسفارش های بعد از ساعت 13:00 فردای آن روز بدست سفارش دهنده می رسد.
مدت زمان تحویل سفارش های شهرستانها پس از تحویل به پست و یا باربری بنا به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین 42 تا 24 ساعت کاری است.